Yes! Een nieuwkomer in je klas!

Karijne de Kramer

Er start een leerling van Ithaka ISK op je school. Deze leerling is op latere leeftijd naar Nederland gekomen, wat betekent dat hij/zij de Nederlandse taal nog niet volledig machtig is. Ze zijn gestart op Ithaka, hun eerste veilige plek waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar in hun nieuwe land onderwijs kunnen volgen. Ze komen tot zichzelf, leren over de Nederlandse samenleving en taal en volgen de gangbare schoolvakken. Na twee jaar zijn de jongeren klaar om door te stromen naar een reguliere school, naar jullie school! Soms kan die overstap nog wat lastig zijn, niet alleen voor de leerling zelf, maar ook voor de mentor, docent of zorgcoördinator van de nieuwe school. Wat kun je doen om deze leerling, net als andere leerlingen, goed op te vangen en kansen te bieden?

Datum/tijd
wo 11:00 t/m 12:30
Locatie
Mundial
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Het kind als uitgangspunt, niet het systeem
Een initiatief van NUOVO Scholen