Vakoverstijgend Rekenen - waarom werkt dat zo goed?

Kees Hooyman
Tim Nota

Het advies van de Onderwijsraad over rekenen is helder: voor het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen is een vakoverstijgende aanpak nodig. Maar wat is Vakoverstijgend Rekenen eigenlijk? En waarom werkt dat zo goed?

Datum/tijd
wo 10:30 t/m 12:00
wo 13:30 t/m 15:00
Locatie
De Parade
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs

Veel leerlingen hebben moeite met rekenen omdat elk vak een eigen aanpak heeft bij rekenen. Vakoverstijgend Rekenen biedt een overzichtelijke en begrijpelijke aanpak voor veel voorlkomende rekenvragen bij meerdere vakken. Een aanpak waarbij ook rekenzwakke leerlingen begrijpen wat ze aan het berekenen zijn, en die steeds op dezelfde manier werkt. Die leerlingen maken dan minder fouten en halen hogere cijfers.

In deze workshop maak je kennis met het (gratis) lesmateriaal van Vakoverstijgend Rekenen, en er is aandacht voor het invoeringstraject op school. Want Vakoverstijgend Rekenen betekent ook dat docenten wiskunde, natuurkunde, economie en scheikunde op een iets andere manier gaan rekenen dan wat in hun schoolboeken staat.

Drie Utrechtse scholen hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor Vakoverstijgend Rekenen. Het is bedoeld voor leerlingen van leerjaar 3 bij de vakken wiskunde, natuurkunde en economie en is gratis beschikbaar. Tijdens de workshop zal dit lesmateriaal uitgebreid aan bod komen. Daarnaast kunnen scholen voor de invoering van Vakoverstijgend Rekenen ondersteuning krijgen van professionals. Dat geldt zowel voor het invoeringstraject als voor lesmateriaal dat vanuit de leeromgeving van de school (zoals Magister) te gebruiken is.
Website: vakoverstijgendrekenen.nl  

Voor scholen die Vakoverstijgend Rekenen mogelijk willen gaan invoeren is het interessant om deze workshop bij te wonen met een kleine delegatie (bijvoorbeeld schoolleider, rekencoordinator, docenten wiskunde, natuurkunde, economie en/of scheikunde).    

Kees Hooyman is docent natuurkunde, NLT en Robotica en rekencoordinator op het St. Bonifatiuscollege in Utrecht. Via het SaLVO!-project van het Freudenthal Instituut is hij al jaren betrokken bij het verbeteren van het rekenonderwijs. Met subsidie van de gemeente Utrecht is het project Vakoverstijgend Rekenen gestart. Kees’ missie is om alle vo-scholen in Utrecht aan te laten haken bij dit project en de leerlijn verder door te trekken naar het basisonderwijs.

Een initiatief van NUOVO Scholen