Samenwerkend leren

Carel van der Burg

In veel lessen gaan de leerlingen individueel aan het werk en mogen naar behoefte samenwerken. Dit betekent in de praktijk dat er door een grote groep leerlingen wordt meegelift op het werken van medeleerlingen of dat er strikt alleen wordt gewerkt. Het gemaakte werk wordt vaak klassikaal nagekeken en leerlingen nemen de goede antwoorden klakkeloos over. Uit onderzoeken blijkt dat wanneer leerlingen met elkaar praten over leerstof dit betere leerresultaten geeft (Hattie, Marzano, Oracy). Dit praten met elkaar over leerstof moet wel gestructureerd gebeuren. In de workshop ervaar je de basisprincipes van Samenwerkend Leren en hoe je die binnen de klas vorm geeft.

Datum/tijd
wo 11:00 t/m 12:30
do 11:00 t/m 12:30
Locatie
Eurosonic Noorderslag
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs

Er wordt een aantal werkvormen gepresenteerd waarmee je in de klas leerlingen kunt laten leren van en met elkaar. De werkvormen zijn voorzien van herkenbare voorbeelden. De deelnemers worden ook uitgedaagd om één of enkele werkvormen voor in de eigen les te selecteren en een voorbeeld voor toepassing te bedenken. Er wordt een actieve deelname verwacht.

Carel van der Burg heeft 25 jaar als docent Duits en Geschiedenis gewerkt binnen verschillende schooltypen. Hij startte zijn loopbaan op een school met een heterogene brugperiode van twee jaar waarin leerlingen van toen vbo tot vwo in één groep zaten. Dit is de start geweest van allerlei ontwikkelingen die hij in gang heeft gezet, zoals het activeren van leerlingen en differentiëren. Verder heeft hij gewerkt als adviseur en trainer bij CPS onderwijsontwikkeling en advies. Zijn expertisegebied betrof hier: activeren, differentiëren, formatief handelen en de didactiek van de Moderne Vreemde Talen. Ook heeft hij meegewerkt aan een aantal publicaties. Nu is hij vanuit zijn bedrijf B'dact actief bij de begeleiding van scholen en secties bij de ontwikkeling binnen deze aandachtsgebieden. 

Een initiatief van NUOVO Scholen