Prestatiedruk en schoolstress

Thera Knopperts
Eefje Teeuwisse

Herken je...

Datum/tijd
wo 11:00 t/m 12:30
wo 13:30 t/m 15:00
Locatie
North Sea Jazz
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Persoonlijk leiderschap
  • Dat jongeren druk en stress ervaren door school of huiswerk? 
  • Dat professionals zoeken naar manieren om prestatiedruk te verminderen en welzijn te bevorderen? 

Als school duurzaam aan de slag gaan met het verminderen van prestatiedruk vereist een holistische aanpak, met betrokkenheid van docenten en ouders. Een integrale aanpak waarbij aandacht is voor het onderwijsproces en het welzijn van leerlingen. Deze module biedt inzicht in de problematiek; de oorzaken en gevolgen van prestatiedruk. En biedt handvatten voor sleutelpersonen om daadwerkelijk aan de slag te gaan, met behulp van tools en best practices. Ook wordt er tijdens de module ruimte geboden voor de uitwisseling van kennis en ervaringen onder de deelnemers.  

Een initiatief van NUOVO Scholen