Pedagogiek van de gelijkheid

Hanneke de Graaff
Anouk Liebrand

Jouw klas wordt steeds diverser en de ondersteuning die je als docent krijgt om je daarin staande te houden, gaat lang niet altijd gelijk op. Sommige jonge mensen lijken van een andere planeet te komen: de school staat zo ver af van wat zij thuis en buiten school gewend zijn, dat de culturele mismatch compleet is. Omgaan met verschillen klinkt dan prachtig, maar hoe doe je dat eigenlijk? Wat leerlingen van huis uit meekrijgen, kun je als school immers niet veranderen.

Datum/tijd
do 15:30 t/m 17:00
Locatie
Soenda
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Een waarderend leer- en werkklimaat

Wel kun je gerichte actie ondernemen tegen sociaal-economische segregatie door zo min mogelijk drempels op te werpen voor kinderen en hun landing te verzachten. Precies dit gaan we onderzoeken in de workshop ‘Pedagogiek van de gelijkheid’. ‘Wat heb jij te doen om dit kind beter te leren begrijpen en zo te begeleiden dat het zijn/haar toegevoegde waarde voor de wereld leert ontdekken?’ De vraag is dan niet ‘Hoe kan ik leerlingen motiveren?’, maar ‘Wat motiveert dit jonge mens?’. 

Aansluiten bij de leefwereld van jongeren en hun buitenschoolse competenties benutten blijkt een ingang te zijn om de discontinuïteit tussen thuis en school te verminderen. Jonge mensen weten vaak veel meer van de wereld, dan jij beseft.

In de workshop ga jij ervaren hoe je met kleine aanpassingen een groot verschil kunt maken.

Stichting NIVOZ sterkt leraren, schoolleiders en onderwijsprofessionals bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Dat gebeurt langs artikelen en publicaties, via onderwijsavonden en andere podiumevents, maar ook op studiedagen, in workshops en tijdens langere trajecten waarin je gesterkt wordt in het pedagogisch handelen: het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de ander.

www.nivoz.nl

Een initiatief van NUOVO Scholen