Onderwijs verzorgen vanuit hoge en positieve verwachtingen

Redwane Bouttaouane

Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat docentverwachtingen de leerprestaties van leerlingen zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Een belangrijke rol is dus weggelegd voor de leraar als het gaat om de (volledige) benutting van leerpotentie. De grote vraag blijft alleen wel: Wat betekent dat voor mij als onderwijsprofessional? In hoeverre ben ik mij bewust van de verwachtingen die ik niet alleen heb, maar ook (non)verbaal communiceer naar leerlingen? Hoe zorgen leraren ervoor dat de volledige leerpotentie van álle leerlingen zo veel mogelijk wordt benut? Tijdens deze workshop wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vraagstukken en er zullen tot slot praktische aanbevelingen worden geboden om in jouw schoolpraktijk bewust te handelen vanuit hoge verwachtingen van álle leerlingen.

Datum/tijd
do 15:30 t/m 17:00
Locatie
Lowlands
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Een waarderend leer- en werkklimaat

Redwane Bouttaouane is docent binnen de Master Educational Needs opleiding bij Fontys waar hij de vakken 'Waarderen van verschillen’ en Neuropsychologie doceert. Ook is hij werkzaam bij Stichting Het Leerinstituut en verzorgt hij samen met collega's professionaliseringstrajecten die o.a. in het Po en Vo inzetten op het lesgeven vanuit hoge en positieve verwachtingen. Tot slot is hij auteur van ‘Benut het leerpotentieel van alle leerlingen’.

Een initiatief van NUOVO Scholen