Bruggenbouwen & Grenzen verleggen

Anton Boonen
Erik Mooij

Om complexe maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is domeinoverstijgend samenwerken tussen professionals werkzaam in school, de wijk en in én rond het gezin een voorwaarde. Om toekomstige professionals beter uit te rusten om interprofessioneel samen te werken in het sociaalpedagogisch en educatieve domein zijn andere manieren van het opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals nodig. Binnen het project ‘Bruggenbouwers & Grensverleggers’ (https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/bruggenbouwers-en-grensverleggers) geven we vorm aan het anders opleiden en professionaliseren en creëren we professionele leernetwerken waar opleiden, professionaliseren en praktijkgericht onderzoek samenkomen. In deze workshop willen we, o.a. aan de hand van gedachtegoed van challenge-based learning, met deelnemers aan de slag om: 1. Inzichtelijk te maken op welke manier kennis en vaardigheden rondom interprofessioneel samenwerken ontwikkeld kan worden. 2. Overzicht te krijgen in tools en materialen die beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden om interprofessioneel samen te kunnen werken. 3. Bewustwording te creëren wanneer het gaat om het belang van interprofessioneel samenwerken en domeinoverstijgend werken voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. 4. Inzicht te geven op welke manier een domeinoverstijgend professioneel leernetwerk vormgegeven kan worden.

Datum/tijd
do 13:30 t/m 15:00
do 15:30 t/m 17:00
Locatie
DGTL
Voertaal
Nederlandstalig
Engelstalig
Gedeeltelijk Engelstalig
Type
  • Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs

Anton Boonen is lector (waarnemend) van het lectoraat Participatie & Stedelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en programmaleider van het Utrecht Leert Programma Vernieuwend Opleiden.

Erik Mooij is projectleider van de Utrecht Challenge Alliantie & procesregisseur van het HU-expertisegebied Samen Digitaal

Een initiatief van NUOVO Scholen