Ontwikkelingsgericht onderwijs

Het festival in het teken van ontwikkelingsgericht onderwijs, uitgewerkt aan de hand van vier pijlers:

  1. Waarderend leer- en werkklimaat
  2. Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs
  3. Persoonlijk leiderschap
  4. Het kind als uitgangspunt, niet het systeem

Binnen het gezamenlijke NPO-programma van NUOVO Scholen hebben we al snel gezegd dat we niet alleen op herstel in willen zetten, maar het geld ook willen gebruiken om duurzame verbeteringen en vernieuwingen mogelijk te maken. Vanuit het perspectief van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Onder ontwikkelingsgericht onderwijs verstaan we in het kort een schoolomgeving die het leerproces van de individuele leerling zo goed mogelijk ondersteunt.

Hierbinnen doen we onze uiterste best om leerlingen te zien in wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Daarbij heeft iedere leerling een eigen pad en tempo. En is het nodig dat leerlingen een stuk regie ervaren op het leerproces. We negeren niet dat er ook een prestatiegerichte cultuur en/of druk is en dat school leerlingen voor te bereiden heeft op het eindexamen, maar we maken ons er wel hard voor dat de weg daarnaartoe over veel meer gaat dan dat. Dit komt ook tot uiting in ons meerjarig beleidskader ‘Méér dan een diploma’.

We hebben de term ontwikkelingsgericht onderwijs uitgewerkt aan de hand van vier pijlers:

Pijler 1 - Een waarderend leer- en werkklimaat. Een school waar je veilig bent en jezelf kunt zijn. Waar aandacht is voor welbevinden, talenten, mindset en motivatie. Waar het mag gaan over emoties (positieve en negatieve). Waar ruimte is voor kwetsbaarheid, fouten maken en ervan leren. Kortom: waar we niet alleen inzetten op de 'skills of achievement’, maar ook op de ‘skills of wellbeing’.

Pijler 2 - Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs. Waar de school een plek heeft in de maatschappij. Waar vakoverstijgend gewerkt wordt en het onderwijs contextrijk is. Waar ook over leerplezier gesproken wordt, naast leerprestaties. Waar leerlingen op het juiste niveau ondersteund en uitgedaagd worden. En leren voor het leven.

Pijler 3 - Persoonlijk leiderschap. Waar je geen consument maar (mede-) producent bent. Waar je serieus genomen wordt en mee mag denken over de vorm en invulling van het onderwijs (of andere schoolse zaken). Waar we elkaar helpen om verantwoordelijkheid te nemen en elkaar dus ook verantwoordelijkheid geven. Waar je een zekere bewegingsvrijheid hebt, die ieder in het systeem in staat stelt te ontdekken wie je bent en wat bij je past. En dat er ingezet wordt op formatief handelen, waardoor leerlingen meer zicht en grip op het eigen leerproces krijgen.

Pijler 4 - Het kind als uitgangspunt, niet het systeem. Waar de school zo min mogelijk schotten en structuren heeft die ontwikkeling remmen en/of in de weg staan. Aan het eindexamen zitten we vast, op de weg daar naartoe hebben we veel invloed. Van uitgestelde determinatie, tot niet laten doubleren, als met meer gemak tussen de stof van verschillende niveaus en jaarlagen kunnen bewegen, het helpt allemaal om in ontwikkeling te komen en blijven. Hier past het verkleinen van de kansenongelijkheid ook bij.

Een initiatief van NUOVO Scholen